Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Καυσίμου

Το σύστημα διανομής καυσίμου Fuel Control επιτρέπει την αυτόματη λειτουργία μιας εγκατάστασης με αντλίες βενζίνης ή πετρελαίου και συστήματα μέτρησης στάθμης, χωρίς χειριστή, παρέχοντας πλήρη ασφάλεια και βεβαιότητα ότι μόνο τα σωστά οχήματα θα μπορούν να πάρουν καύσιμα. Συγχρόνως δίνει την δυνατότητα να παρακολουθείται αυτόματα η κατανάλωση των καυσίμων κάθε οχήματος, να παρακολουθείται η στάθμη των δεξαμενών και να τηρούνται οι διαδικασίες ασφάλειας.

Το σύστημα Fuel Control είναι σχεδιασμένο για εταιρίες με ιδιωτικά πρατήρια. Οι εγκαταστάσεις αυτές συνήθως δεν είναι ίδιες με ένα συνηθισμένο πρατήριο, είναι συχνά σύνθετες και με ειδικές ανάγκες. Έτσι το Fuel Control είναι πιο έξυπνο από τα απλά συστήματα πρατηρίου. Υποστηρίζει:

–             πολλαπλές τοποθεσίες, για παράδειγμα μια κεντρική θέση και μερικά containers

–             τηλεπικοινωνίες διαφόρων ειδών

–             πολλά είδη συσκευών: δεν χρειάζεται όλες οι αντλίες να είναι ίδιες

–             Μπορεί να λειτουργήσει σε εκτεταμένα ή πολλαπλά εργοτάξια.

–             Πολλαπλούς υπολογιστές απεικόνισης ή ελέγχου

–             Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές του συστήματος εισροών εκροών για ιδιωτικά πρατήρια.

–             Υποστηρίζει ειδικές λειτουργίες, για παράδειγμα εξαγωγή στοιχείων προς σύστημα SAP

Διαχείρηση καυσίμων – συσκευές