Ρύθμιση της Πόλης Εγκατάστασης στο TeleCost_2004 & TeleCost_MC2004(PDF)

 

 

Η προκαθορισμένη Πόλη εγκατάστασης στο TeleCost  είναι η «ΑΘΗΝΑ». Τα αρχεία τιμοκατάλογοι των Παροχέων (*.CRR) είναι ενημερωμένα γιά τις τιμολογιακές πολιτικές των Εθνικών κλήσεων (κλήσεις εντός Ελλάδος ) γιά την «ΑΘΗΝΑ». Για όλεςτις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδος απαιτούνται.

α) Ο καθορισμός της Ζώνης Αστικών για την πόλη εγκατάστασης και

β) Ο καθορισμός της Ζώνης Υπεραστικών που ανήκουν ολές οι υπόλοιπες πόλεις σε σχέση με τη πόλη εγκατάστασης

 

Για την Ρύθμιση της Πόλης Εγκατάστασης θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα :

 

1.                  Εισαγωγή των αρχείων με τους Παροχείς

 

 

 

Από τον υποκατάλογο της εγκατάστασης του TeleCost επίλέγουμε τα αρχεία Παροχέων που αφορούν την εκάστοτε εγκατάσταση

 

 

 

 

 

 

  1. Καθορισμός της Πόλης Εγκατάστασης

 

Από το μενού Διαχείριση à Ρυθμίσεις Εγκατάστασης à Τοπικές Ρυθμίσεις επιλέγουμε την πόλη εγκατάστασης

Πατώντας Εφαρμογή στις Ρυθμίσεις Εγκατάστασης θα εμφανισθεί το παρακάτω Μήνυμα το οποίο μας υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να ενημερώσουμε τις Ζώνες Χρέωσης Υπεραστικών του Παροχέα.

 

3.      Καθορισμός της Ζώνης Χρέωσης Αστικών για την Πόλη Εγκατάστασης που επιλέξαμε

Από το μενού Διαχείριση à Ρυθμίσεις Χρεώσεων à Παροχείς επιλέγουμε τον παροχέα και με δεξί κλικ επιλέγουμε Ζώνες Χρέωσης για Αστικά. Επιλέγοντας από  το μενού Προβολή à  Κωδ & Ζωνών Χρέωσης για τα Αστικά βλέπουμε τον παρακάτω πίνακα και  στο τέλος  της Λίστας αλλάζουμε το ID  Ζώνης  από (-1) σε (1) για τη πόλη εγκατάστασης.

Επαναλαμβάνουμε το βήμα (3) για όλους τους παροχείς.

 

4.      Ενημέρωση των Ζωνών Χρέωσης Υπεραστικών σε σχέση με την πόλη εγκατάστασης

 

Από το μενού Διαχείριση à Ρυθμίσεις Χρεώσεων à Παροχείς επιλέγουμε τον παροχέα και με δεξί κλικ επιλέγουμε Ζώνες Χρέωσης για Υπεραστικά. Επιλέγοντας από  το μενού Προβολή à  Κωδ & Ζωνών Χρέωσης για τα Υπεραστικά βλέπουμε τον παρακάτω πίνακα.

Στην πρώτη Πόλη της Λίστας επιλέγουμε-καθορίζουμε την κατάλληλη Ζώνη Χρέωσης.

α. Επιλέγουμε ID Ζώνη (3) για τους Υπεραστικούς Κωδικούς σε σχέση με την πόλη εγκατάστασης.

β. Επιλέγουμε ID Ζώνη (1) για τους Υπεραστικούς Κωδικούς που που χρεώνονται Αστικά σε σχέση με την πόλη εγκατάστασης

Για να περάσουμε την ίδια Ζώνη Χρέωσης και στις υπόλοιπες πόλεις, επιλέγουμε από το μενού Επεξεργασία – Κάνε ΟΛΑ τα IDs Ζώνης ΙΔΙΑ με το Πρώτο

Επαναλαμβάνουμε το βήμα (4) για όλους τους παροχείς.