Description: Description: Home

Description: Description: C:\images\nav_gr_02.gif

Description: Description: Download

Description: Description: Αγορά

Description: Description: Εγγραφή

Description: Description: C:\images\nav_gr_06.gif

Description: Description: C:\images\nav_gr_07.gif

Description: Description: C:\images\nav_gr_08.gif

Description: Description: Προϊόντα

Description: Description: C:\images\nav_gr_10.gif

Description: Description: Υποστήριξη

Description: Description: C:\images\nav_gr_12.gif

Description: Description: Τιμές

Description: Description: C:\images\nav_gr_14.gif

Description: Description: Εταιρία

Description: Description: C:\images\nav_gr_16.gif

Description: Description: Νέες Ιδέες

Description: Description: C:\images\nav_gr_18.gif

Description: Description: FAQ

Description: Description: C:\images\nav_gr_20.gif

Description: Description: C:\images\nav_gr_21.gif

Description: Description: C:\images\nav_gr_22.gif

Description: Description: C:\images\nav_gr_23.gif

Description: Description: C:\images\nav_gr_24.gif

Description: Description: C:\images\nav_gr_25.gif

Description: Description: C:\images\nav_gr_26.gif

Description: Description: C:\images\nav_gr_27.gif

Description: Description: C:\images\nav_gr_29.gif

Description: Description: C:\images\nav_gr_30.gif

Description: Description: Αναζήτηση

Description: Description: C:\images\nav_gr_32.gif

Description: Description: Περιεχόμενα

Description: Description: C:\images\nav_gr_34.gif

Description: Description: Επικοινωνία

Description: Description: C:\images\nav_gr_36.gif

Description: Description: C:\images\nav_gr_37.gif

Description: Description: C:\images\nav_gr_38.gif

Description: Description: C:\images\nav_gr_39.gif

Description: Description: C:\images\nav_gr_40.gif

 

Accessories – Παρελκόμενα

Τροφοδοτικά: Διαφόρων ειδών ποιοτικά τροφοδοτικά σε προσιτές τιμές.

 

IP to Serial Converter: Μεταφορά σειριακής θύρας μέσω δικτύου.

 

USB to Serial Converter: Μετατροπή σύνδεσης συσκευής απο serial σε USB.

 

Compact Flash to SATA converter: Μετατρέπει μια κοινή κάρτα CF σε δίσκο χαμηλής κατανάλωσης / υψηλής αντοχής.

Copyright © 2012 Exelixi. All rights reserved.

Description: Description: C:\ellin\mixer\transparent.gif

Description: Description: C:\ellin\mixer\transparent.gif

Description: Description: C:\ellin\mixer\transparent.gif

Description: Description: C:\ellin\mixer\transparent.gif

Description: Description: C:\ellin\mixer\transparent.gif

Description: Description: C:\ellin\mixer\transparent.gif

Description: Description: C:\ellin\mixer\transparent.gif

Description: Description: C:\ellin\mixer\transparent.gif

Description: Description: C:\ellin\mixer\transparent.gif

Description: Description: C:\ellin\mixer\transparent.gif

Description: Description: C:\ellin\mixer\transparent.gif

Description: Description: C:\ellin\mixer\transparent.gif

Description: Description: C:\ellin\mixer\transparent.gif

Description: Description: C:\ellin\mixer\transparent.gif

Description: Description: C:\ellin\mixer\transparent.gif

Description: Description: C:\ellin\mixer\transparent.gif

Description: Description: C:\ellin\mixer\transparent.gif

Description: Description: C:\ellin\mixer\transparent.gif

Description: Description: C:\ellin\mixer\transparent.gif

Description: Description: C:\ellin\mixer\transparent.gif

Description: Description: C:\ellin\mixer\transparent.gif

Description: Description: C:\ellin\mixer\transparent.gif

Description: Description: C:\ellin\mixer\transparent.gif

Description: Description: C:\ellin\mixer\transparent.gif

Description: Description: C:\ellin\mixer\transparent.gif

Description: Description: C:\ellin\mixer\transparent.gif

Description: Description: C:\ellin\mixer\transparent.gif

Description: Description: C:\ellin\mixer\transparent.gif

Description: Description: C:\ellin\mixer\transparent.gif

Description: Description: C:\ellin\mixer\transparent.gif