Σας παρουσιάζουμε μια λίστα με μερικούς από τους πελάτες μας.

ALD Automotiv

AVIN INTERNATIONAL SA

BAYER ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε

Blue Star Ferries NAE

Husqvarna Ελλάς ΑΕΒΕ

IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΑΕ

Info-Quest ΑΕΒΕ

Intracom Α.Ε. Τηλεπικοινωνιών Λύσεων

LAFARGE BETON ABEE

MERSEDES BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.

MSD – MERCK SHARP AND DOHME ΑΦΒΕΕ

PHIZER HELLAS SA

ROLCO ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε.

Siemens Ελλάς

SingularLogic A.E.

UNIFY ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

XEROX HELLAS A.E.E

Α&Β Βασιλόπουλος

ΑΣΦΑΛΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΕΕΓΑ

ΑΦΟΙ ΚΥΠΡΙΩΤΟΥ ΑΕΒΕ

Βιοκλινική

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ελληνικά Πετρέλαια AE

Ελληνική Αστυνομία

Ευρωκλινική Αθηνών Α.Ε.

Καπνοβιομηχανία Καρέλια A.Ε.

Κέντρο Χαλύβων Α.Ε.

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α.Ε.

ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E.

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ

Πρεσβεία Κυπριακής Δημοκρατίας

Πυροσβεστική Υπηρεσία

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ